mgr Monika Ziąbka

Nauczyciel-Wychowawca
Monika Ziąbka

O mnie

Wychowawca grupy: Boże Słoneczka
Wykształcenie: Pedagogika (UW)
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
Doświadczenie: 18 lat edukacji w przedszkolu
3 lata edukacji w szkole podstawowej
Hobby: Spacery przyrodnicze
Jestem nauczycielem z 21 letnim doświadczeniem pracy z dziećmi, w tym 18 lat w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych oraz 3 lata w szkole podstawowej w nauczaniu początkowym. W roku 2006 ukończyłam Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogicznym i uzyskałam tytuł zawodowy magistra. W 2020 roku na drodze Awansu Zawodowego otrzymałam stopień nauczyciela mianowanego. Praca w przedszkolu katolickim jest moim świadomym wyborem, ponieważ bliska mi jest myśl bł. Edmunda Bojanowskiego iż "tylko słabe drzewa wiatr potrafi zachwiać i wywrócić, ale dobrze zakorzenione drzewa stać będą". Dlatego za cel mojej pracy stawiam sobie przekazywanie dzieciom mocnych i solidnych korzeni, tak organizując pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, aby kształtować wszystkie obszary rozwojowe dziecka.