Boże Słoneczka

BOŻE SŁONECZKA to grupa dzieci 5 i 6- letnich, przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole. Pracujemy na poziomach dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci, wykorzystując m.in. Metodę Dobrego Startu. Podczas codziennych zadań i zabaw rozwijamy percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomotorykę, logiczne myślenie, pamięć, koncentrację uwagi, a także zdobywamy wiedzę o otaczającym świecie i kształtujemy postawy społeczno-moralne. A wszystko to w duchu wiary i wychowania religijnego i patriotycznego. Zajęcia dydaktyczne i czas zabawy swobodnej, spacery i uroczystości są przestrzenią rozwoju dziecka poprzez różne formy zabawy i aktywności dziecięcej. Grupę prowadzą: s. Marta Karaś i p. Katarzyna Kołaczyk