Kontakt

Niepubliczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
Prowincja Łódzka 

przedszk@sluzebniczki.pl

ul. Mehoffera 2
03-131 Warszawa
Tel. 22 614-99-25
600-775-423