Zajęcia

Język angielski
Grupa: Promyczki JezusoweBoże Słoneczka
Aktywność: Nauka
Liczba godzin: 2
Typ zajęć: Dydaktyczne
Czas trwania: 20 minut40 minut