Zajęcia dydaktyczne

Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku. Tutaj poprzez zabawę dziecko uczy się siebie, relacji z innymi, postrzegania bogactwa otaczającego świata, wchodzi w świat wartości i zdobywa umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole. Formami pracy w przedszkolu są: zajęcia i zabawy dowolne oraz zajęcia obowiązkowe i dodatkowe.

Zajęcia obowiązkowe to:

  1. codzienne zajęcia o charakterze wychowawczo- dydaktycznym, zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,
  2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,
  3. spacery,
  4. wycieczki,
  5. uroczystości przedszkolne,
  6. sytuacje okolicznościowe

 

Zajęcia dydaktyczne mają na celu wspomaganie kompetencji fizycznych, społecznych i poznawczo – emocjonalnych dziecka. Podstawową zasadą ich prowadzenia jest zasada integracji treści zakładająca swobodne łączenie metod,  treści i celów z poszczególnych działów programu wychowania przedszkolnego. A więc rozwijamy procesy poznawcze (percepcję wzrokową i słuchową, myślenie, pamięć i uwagę), wprowadzamy treści z zakresu edukacji zdrowotnej, emocjonalnej, społecznej i patriotycznej, artystycznej (literatura, teatr, plastyka, muzyka) matematycznej, językowej, przyrodniczej i ekologicznej oraz języka angielskiego. Ponadto katolicki charakter Placówki implikuje wychowanie dziecka w duchu wartości katolickich i wprowadzanie w praktyki wiary Kościoła katolickiego.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk oraz „Program wychowania przedszkolnego wg. koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” – red. M. Opiela, opartych na Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Dobra komunikacja jest podstawą dobrych relacji i owocnej współpracy, szczególnie w procesie wychowania.  Zachęcamy więc do korzystania z konsultacji z nauczycielkami pracującymi z Państwa dziećmi, wg  harmonogramu, który podamy w najbliższym czasie.  Można także umówić się na spotkanie w innym dogodnym terminie.

Ja również jestem do Państwa dyspozycji w gabinecie na I piętrze. s. Marta