Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

 

RODZAJ ZAJĘCIA TERMIN OSOBA PROWADZĄCA

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA wtorek 14.00-16.00

czwartek 13.30 – 16.30

 

NEUROLOGOPEDA

mgr Ewa Krupińska

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

KONSULTACJE Z RODZICAMI

 

piątek 9.00-12.00

 

w ostatni poniedziałek miesiąca od 16.00

 

PSYCHOLOG

mgr Małgorzata Domagała

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA piątek 12.30 – 15.00 TERAPEUTA SI

mgr Małgorzata Domagała

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE wtorek 9.30 – 12.00 PEDAGOG SPECJALNY

mgr Justyna Pasińska

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:
  • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
  • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
  • Rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu

w celu

  • wspierania potencjału rozwojowego dziecka i
  • stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 

Nasze przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
formach:

   • terapia logopedyczna
   • zajęcia z psychologiem
   • zajęcia z pedagogiem specjalnym

oraz w toku bieżącej pracy.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez nauczycieli w toku bieżącej pracy to w szczególności :

 • dobór zadań do możliwości dzieci
 • specjalne komunikaty do dziecka
 • indywidualny  system motywowania do zachowań pożądanych
 • praca indywidualna z dzieckiem, dobór odpowiednich zadań lub praca według indywidualnego programu wspomagania
 • praca dzieckiem w grupie – dobór zadań
 • pomoc w wykonaniu zadań  – bieżące udzielanie pomocy w toku aktywności dziecka