WTOREK, 30.03

Pieśni i piosenki wielkanocne.

  1. Posłuchajcie piosenek i spróbujcie śpiewać razem:

https://www.youtube.com/watch?v=s6xCV09teUY

Tekst:

Bóg tak umiłował świat,
Że Syna Swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął, ale życie wieczne miał
O Jezus, Jezus, Jezus x2

 https://www.youtube.com/watch?v=5eghvYiaQYU

Tekst  pieśni pt. ,, Jezus zwyciężył”.

  1. Jezus zwyciężył, to wykonało się.

    Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.

    Jezus jest Panem, o alleluja.

    Po wieczne czasy Królem królów jest.

 Ref. Jezus jest Panem, /4x

        Tylko Jezus jest Panem,

        Jezus jest Panem.

        On jest Panem ziemi tej.

 2. Jezus zwyciężył, niech każdy o tym wie.

      że szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.

     Jezus jest Panem, o alleluja.

      Po wieczne czasy Królem królów jest.

 

2. Zabawy matematyczne.

 Kto ma więcej jajek na pisanki? – gra dydaktyczna do przeprowadzenia w parach.

Zaproście do zabawy kogoś starszego z rodziny.

I Wersja: Na środku stołu leży koszyk z czterdziestoma jajkami (symbolizować  je mogą kulki ugniecione z papieru).Dwoje uczestników gry otrzymuje po misce na jajka, które będą zbierały. Uczestnicy na zmianę rzucają kostką i wkładają do swojej miski tyle jaj ile wypadnie oczek na kostce. Kiedy jaja w koszyku się skończą gra dobiega końca, a wygrywa osoba, która w swojej misce ma więcej jajek na pisanki. Dzieci przeliczają  jajka i porównują, kto ma więcej i o ile.

 II Wersja: Należy przygotować  dwie symboliczne sylwety kur -Czubatki oraz Białopiórki, trzy miseczki – dwie symbolizujące gniazda oraz jedną, w której zgromadzonych jest czterdzieści jaj oraz dwa koszyczki. Uczestnicy losują sylwetę kury, umieszczają przy niej po jednej miseczce. Każdy gracz rzuca jednocześnie dwiema kostkami. Większa liczba oczek to jajka zniesione przez kurę (tyle jajek wkładają do gniazda swojej kury – zabierając je z puli czterdziestu jaj); mniejsza liczba oczek to jajka, które bierze uczestnik od kury po to, aby zrobić z nich pisanki (i umieszcza je w swoim koszyczku). Gracze rzucają kostkami trzykrotnie, po czym zliczają wszystkie jajka zabrane od kury na pisanki. Kto ma więcej, ten wygrywa. Gdy pod koniec gry w koszyku jest mniej jajek niż wypadnie oczek na kostce, wówczas uczestnikowi, który rzucał, przepada możliwość wzięcia jajek. Aby mógł je wziąć, w następnej kolejce musi wyrzucić tyle oczek, ile jest jajek w koszyku lub mniej.

Dużo radości z główkowania podczas gry!