Czas to miłość

25 września Jaś Pociecha, znany dzieciom od lat, poprowadził nas przez życie Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warsztatach pt. „Czas to miłość”. Wprowadził nas w atmosferę pielgrzymowania do tronu Matki Bożej Częstochowskiej i zapoznał z postacią Kardynała, który kochał dzieci. Zaprosił też do modlitwy za przyczyną Matki Bożej o ustanie pandemii i za wszystkich, którzy dotkliwie odczuwają jej skutki.