Rytmika

Muzyka nie jest w nutach, ale w ciszy pomiędzy