Przypomnienie

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zachowywanie

zasad bezpieczeństwa sanitarnego,

a więc o stosowanie maseczek,

zachowywanie bezpiecznej odległości

oraz dezynfekcję dłoni.

W celu rozładowania

kumulacji osób w szatni i na korytarzu

prosimy o sprawne korzystanie z szatni.

W miarę możliwości,

szczególnie w przypadku dzieci starszych, prosimy o

sygnalizowanie swojej obecności dzwonkiem

i przekazywanie dziecka

pod opiekę pracownika przedszkola.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci

do godz. 8.25

lub 8.50 (jeśli dziecko jest po śniadaniu).