Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

nazywane potocznie

SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE

Charyzmat:

realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.

Hasło: „Przez Maryję – do Jezusa”.

Geneza zgromadzenia:

Służebniczki starowiejskie są jednym z istniejących obecnie czterech zgromadzeń zakonnych, wyodrębnionych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, założonego w Wielkopolsce 3 maja 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego, autonomia służebniczek starowiejskich od 1866 r.; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 9 grudnia 1930 r.
Służebniczki: wielkopolskie, starowiejskie, śląskie i dębickie zrzeszone są w Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP.

Kontakt

DOM GENERALNY

Stara Wieś 4603
6-200 Brzozów,
tel. (0-13) 434 14 76, fax 434 15 10
www: www.sluzebniczkiNMP.pl
e-mail: general.house@interia.pl

 

DOM PROWINCJALNY PROWINCJA ŁÓDZKA

ul. Biegańskiego 10,
91 – 473 Łódź
tel. (0-42) 640 60 43
FB: www.facebook.com/sluzebniczki.lodz
www: www.sluzebniczki.com/
e-mail: bieganskiego@pro.onet.pl