Zajęcia dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH 2020/2021

 

ZAJĘCIA

GRUPA

BOŻE SŁONECZKA PROMYCZKI JEZUSOWE
JĘZYK
ANGIELSKI
poniedziałek 13.30 – 14.05 poniedziałek 14.05 – 14.25
środa 13.10 – 13.45 środa 12.45 – 13.10
ZAJĘCIA
UMUZYKAL-NIAJĄCE
wtorek I  – 9.45 – 10.15
II – 10.15 – 10.45
wtorek 9.25 – 9.45
czwartek I – 10.35 – 11.05
II – 11.05 – 11.35
czwartek 10.15 – 10.35
ZAJĘCIA
GIMNASTYCZNE  Z ELEM. GIER ZESPOŁOWYCH
środa I –  8.50 – 9.20
dziewczynki
II –  9.20 – 9.50
chłopcy
środa

 

I – 9.50 – 10.05
II – 10.05 – 10.20