Test

7:00 – 8:10
schodzenie się dzieci,
zabawy indywidualne lub grupowe (konstrukcyjne, tematyczne, badawcze),
obserwacje, rozmowy

8:10 – 8:30
śpiew, ćwiczenia poranne, modlitwa, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00
śniadanie, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć

9:00 – 10:00
zajęcia dydaktyczne wg programu wychowania,
zabawy ruchowe między zajęciami

10:00 – 10:45
zabawy spontaniczne w sali według zainteresowań dzieci,
praca indywidualna z dzieckiem

10:45 – 11:30
aktywność ruchowa na powietrzu (zabawa dowolna, spacery, obserwacje, zabawy ruchowe)

11:30 – 12:00
zabawy dydaktyczne, muzyczno-ruchowe, Anioł Pański, przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30
obiad, toaleta poobiednia

12:30 – 13:40
odpoczynek poobiedni (grupa młodsza), bajkoterapia,
zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne indywidualne i w małych grupach
indywidualna praca z dzieckiem

13:45 – 14:20
aktywność ruchowa na powietrzu

14:20 – 15:00
przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, toaleta

15:00 – 15:45
zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści

15:45 – 17:00
zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci,
pobyt w ogrodzie,
indywidualna praca z dzieckiem,
rozchodzenie się dzieci

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Rytmika
mgr Klaudia Wiśniewska
09:30 - 09:50
Zobacz więcej [...]
Rytmika"Ten kto śpiewa, dwa razy się modli".
Święty Augustyn
Gry sportowe
mgr Piotr Knap
09:35 - 10:05
Zobacz więcej [...]
Gry sportowe"Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy".
Siostra Mary Lauretta
Taniec
Natalia Nowik
09:30 - 10:00
Zobacz więcej [...]
Taniec"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy".
Janusz Korczak
Rytmika
mgr Klaudia Wiśniewska
10:10 - 10:30
Zobacz więcej [...]
Rytmika"Ten kto śpiewa, dwa razy się modli".
Święty Augustyn
Język angielski
mgr Anna Moszczyńska
11:35 - 11:55
Zobacz więcej [...]
Język angielski"Life is a promise; fulfill it."
Matka Teresa z Kalkuty
Język angielski
mgr Anna Moszczyńska
14:00 - 14:20
Zobacz więcej [...]
Język angielski"Life is a promise; fulfill it."
Matka Teresa z Kalkuty

Poniedziałek

 • Język angielski mgr Anna Moszczyńska · Zobacz więcej [...]
  14:00 - 14:20

Wtorek

 • Rytmika mgr Klaudia Wiśniewska · Zobacz więcej [...]
  09:30 - 09:50

Środa

 • Gry sportowe mgr Piotr Knap · Zobacz więcej [...]
  09:35 - 10:05
 • Język angielski mgr Anna Moszczyńska · Zobacz więcej [...]
  11:35 - 11:55

Czwartek

 • Rytmika mgr Klaudia Wiśniewska · Zobacz więcej [...]
  10:10 - 10:30

Piątek

 • Taniec Natalia Nowik · Zobacz więcej [...]
  09:30 - 10:00
No events available!
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
PEDAGOG SPECJALNY
mgr Justyna Pasińska
10:00 - 10:30
Zobacz więcej [...]
Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny
PSYCHOLOG
mgr Małgorzata Domagała
11:00 - 12:00
Zobacz więcej [...]
Integracja sensoryczna
TERAPEUTA SI
mgr Małgorzata Domagała
12:30 - 15:00
Zobacz więcej [...]
Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny
PSYCHOLOG
mgr Małgorzata Domagała

KONSULTACJE Z RODZICAMI w ostatni poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
Zobacz więcej [...]

Poniedziałek

 • Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny PSYCHOLOG
  mgr Małgorzata Domagała

  KONSULTACJE Z RODZICAMI w ostatni poniedziałek miesiąca
  · Zobacz więcej [...]
  16:00 - 17:00

Wtorek

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne PEDAGOG SPECJALNY
  mgr Justyna Pasińska
  · Zobacz więcej [...]
  10:00 - 10:30

Piątek

 • Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny PSYCHOLOG
  mgr Małgorzata Domagała
  · Zobacz więcej [...]
  11:00 - 12:00
 • Integracja sensoryczna TERAPEUTA SI
  mgr Małgorzata Domagała
  · Zobacz więcej [...]
  12:30 - 15:00
No events available!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
 • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
 • Rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu

Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest:

 • wspierania potencjału rozwojowego dziecka i
 • stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym

Nasze przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach:

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • w toku bieżącej pracy poprzez:
  1. dobór zadań do możliwości dzieci
  2. specjalne komunikaty do dziecka
  3. indywidualny  system motywowania do zachowań pożądanych
  4. praca indywidualna z dzieckiem, dobór odpowiednich zadań lub praca według indywidualnego programu wspomagania
  5. praca dzieckiem w grupie – dobór zadań
  6. pomoc w wykonaniu zadań  – bieżące udzielanie pomocy w toku aktywności dziecka