s.mgr Anna Jawor

Nauczyciel-Wychowawca
s Anna Jawor

O mnie

Wykształcenie: Pedagogika (UŁ)
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Doświadczenie: 20 lat edukacji dzieci w przedszkolu
Hobby: Twórcza i kreatywna praca z dziećmi
Moja przygoda pracy w przedszkolu ma bogatą historię. Tworzą ją dzieci, które pomagały mi odkrywać i kształtować priorytety mojej pracy. Ważnym jej elementem stało się i nadal jest budowanie przyjaznych, opartych na wartości dobra relacji z dziećmi i ich rodzicami. Kontynuacją podjętego wyboru pracy z dziećmi było ukończenie studiów pedagogicznych na wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy pedagogicznej wykorzystuję różnego rodzaju metody i techniki, które pomagają dzieciom poznawać, tworzyć i myśleć. Dzisiaj na nowo odkrywam rzeczywistość pracy z dziećmi przedszkolnymi, a poznając ją wciąż uczę się, jak sprostać jej wyzwaniom.