mgr Monika Rząd

Psycholog
Monika Rząd

O mnie

Wykształcenie: Psychologia (UKSW)
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Doświadczenie: 8 lat edukacji dzieci w przedszkolu
Ukierunkowania zawodowe: Kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Hobby: Pływanie, jazda rowerem
Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mam 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W Przedszkolu Sióstr Służebniczek prowadzę terapię rozwijającą kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci. Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny, a stosowane metody i narzędzia dostosowuję do aktualnego etapu rozwoju dziecka. Staram się aktywnie poszerzać horyzonty zawodowe, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Priorytetem jest dla mnie relacja z dzieckiem.