mgr Katarzyna Kołaczyk

Nauczyciel-Wychowawca
Katarzyna Kołaczyk

O mnie

Wychowawca grupy: Jezusowe Promyczki
Wykształcenie: Wychowanie Fizyczne (AWF)
Studia Podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (UKSW)
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
Doświadczenie: 24 lat edukacji w szkole podstawowej i w przedszkolu
Ukierunkowania zawodowe: Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnej
Hobby: Towarzyszenie dziecku w jego rozwoju, dobra książka
Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalność nauczycielska. Ukończyłam również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Bycie nauczycielem, to marzenie z mojego dzieciństwa. Uważam, że wspaniałą rzeczą jest mieć możliwość uczestniczenia i wpływu na rozwój i wychowanie dzieci od najmłodszych lat. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, odpowiedzialność oraz dużo satysfakcji. Moim największym sukcesem jest moja rodzina, w tym czworo wspaniałych dzieci – jestem z niej dumna.