Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

700 – 810 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne lub grupowe, (konstrukcyjne, tematyczne, badawcze)
obserwacje, rozmowy
810 – 830 śpiew, ćwiczenia poranne, modlitwa, przygotowanie do śniadania
830 – 900 śniadanie, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć
900 – 1000 zajęcia dydaktyczne wg programu wychowania,
zabawy ruchowe między zajęciami
1000 – 1045 zabawy spontaniczne w sali według zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem
1045 – 1130  aktywność ruchowa na powietrzu
(zabawa dowolna, spacery, obserwacje, zabawy ruchowe)
1130 – 1200 zabawy dydaktyczne, muzyczno-ruchowe, Anioł Pański, przygotowanie do obiadu
1200 – 1230  obiad, toaleta poobiednia
1230 – 1345 odpoczynek poobiedni (grupa młodsza)
bajkoterapia
zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe,
zabawy dowolne indywidualne i w małych grupach
indywidualna praca z dzieckiem
1345 – 1420 aktywność ruchowa na powietrzu
1420 – 1500 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, toaleta
1500 – 1545 zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
1545– 1700 zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci,
pobyt w ogrodzie,
indywidualna praca z dzieckiem,
rozchodzenie się dzieci