Rekrutacja

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko
dołączyło do grona naszych przedszkolaków,
weź udział w rekrutacji
w trzech prostych krokach.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku przedszkola.
Zadzwoń pod numer telefonu 600-775-423 i umów się na spotkanie.
Przedstaw nam swoje dziecko.
Porozmawiajmy o Twoich oczekiwaniach i naszych propozycjach.

§ 1. Dzieci do przedszkola zapisuje się na konkretny rok szkolny.

§ 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.

§ 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

§ 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

§ 5. Nabór podstawowy dzieci na nowy rok szkolny rozpoczyna się od ogłoszenia terminu rekrutacji w miesiącu marcu, po ustaleniu liczby wolnych miejsc.

§ 6. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przekazanie w wyznaczonym terminie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

§ 7. Dyrektor przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z rodzicami kandydatów do przedszkola.

§ 8. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie liczby miejsc organizacyjnych, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz Statucie.

§ 9. Dyrektor może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.

§ 10. W przypadku zgłoszenia podczas rekrutacji większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. Są one następujące:

  1. dzieci już uczęszczające i ich rodzeństwo,
  2. rodzeństwo absolwentów przedszkola,
  3. dzieci z rodzin wielodzietnych, zagrożonych wychowawczo, niepełnych
  4. dzieci z terenu parafii św. Jakuba
  5. dzieci z rodzin zaangażowanych w życie Kościoła,
  6. dzieci z rodzin, którym zależy na wychowaniu religijnym dziecka,
  7. dzieci sześcioletnie.

§ 11. Publikacja wyników naboru ma miejsce w przedszkolu w miesiącu kwietniu poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

§ 12. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, rekrutacja prowadzona jest na bieżąco w ciągu roku szkolnego, z uwzględnieniem zasad rekrutacji podstawowej.

§ 13. Dokumentację rekrutacji przechowuje się w przedszkolu.