Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:
  • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
  • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
  • Rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu

w celu

  • wspierania potencjału rozwojowego dziecka i
  • stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 

Nasze przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
formach:

   • terapia logopedyczna
   • zajęcia z psychologiem
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

oraz w toku bieżącej pracy.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez nauczycieli w toku bieżącej pracy to w szczególności :

 • dobór zadań do możliwości dzieci
 • specjalne komunikaty do dziecka
 • indywidualny  system motywowania do zachowań pożądanych
 • praca indywidualna z dzieckiem, dobór odpowiednich zadań lub praca według indywidualnego programu wspomagania
 • praca dzieckiem w grupie – dobór zadań
 • pomoc w wykonaniu zadań  – bieżące udzielanie pomocy w toku aktywności dziecka

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

LOGOPEDA

wtorek 13.30 – 15.30
czwartek 15.00 – 17.00

 PSYCHOLOG

piątek 9.00-13.00

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

środa      13.30-15.30