Śpiew

Choć minęło tyle lat

bo w dziewiętnastym żył wieku

to wciąż wzoru szuka świat

w "serdecznie dobrym człowieku"

W każdej biedzie on miał

serce służyć gotowe

wszystkim pomagać chciał powtarzając te słowa:

 

Ref. To co robimy, robimy dla Boga

Przeszkód się nie boimy, nie straszna nam droga

Czuwa nad nami Oko Opatrzności

Trud mamy za nic wobec takiej miłości.

 

Był jak drzewo, które chce

użyczyć wszystkim schronienia

cóż odpowie więc na te

rozdzierające westchnienia

Dzieci samotnych łzy

i Chrystusa wezwanie:

"Pójdź Edmundzie to Ty

Ojcem dla nich się staniesz".

 

Drzewo rośnie i juz ma

tak rozłożystą koronę

że ogarnia cały świat

gałęzie ma niezliczone

Afrykański to żar

czy Syberii to zimy

niosą owoców dar

 z myślą: "To co robimy".

 

W każdej biedzie naszych dni

na ziemi łzami zalanej

zawsze dopomoże mi

ten czciciel Niepokalanej

Spieszy się w niebie tam

Edmund nasz Bojanowski

w porę przypomnieć nam

gdy przygniotą nas troski.

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka