Opłaty na przedszkole można dokonać przelewem na nowy numer konta:

65 1940 1076 3118 6331 0000 0000

Dane adresowe:

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek
ul. Mehoffera 2
03-131 Warszawa

Tytuł przelewu:  Imię i nazwisko dziecka za jaki miesiąc i wysokość odpisu 

Opłaty w kancelarii przyjmowane są w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w godzinach: 8.00-9.00 oraz 14.30-16.30

(ewentualne zmiany godzin otwarcia kancelarii umieszczone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu)

OPŁATY PRZEDSZKOLA

 Opłata na potrzeby przedszkola:
1 dziecko
2 dziecko


240 zł.
120 zł.

 Stawka żywieniowa 9 zł.
Gimnastyka (1 x w tygodniu)  12 zł.
Rytmika     (2 x w tygodniu) 27 zł.
Taniec    (1 x w tygodniu) 22 zł.
Plac zabaw 10 zł.
Ubezpieczenie (opłata jednorazowa) 40 zł.
Wyprawka(można w comiesięcznych ratach po 30 zł) 300 zł.
 

.

 

 

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka