Aktualności

Propozycja Gorzkich żali

https://www.youtube.com/watch?v=V73pP8aGh4g


 

 List abp Rysia dotyczący pandemii koronawirusa

zatroskane słowa Pasterza

https://www.youtube.com/watch?v=EcHjJj2kNu4


 

Wielki Post - zawody ascetyczne czy żywa miłość do Boga?

https://www.youtube.com/watch?v=zV_LoOPufc8


Komunia święta duchowa - łaska jedności z Chrystusem

https://www.youtube.com/watch?v=hKa1Rl3pTUA


 

"Pandziochy" - o. Tomasz dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=rcrn1LmOydk


 

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka