Aktualności

Drodzy Rodzice!

W sobotę 20 czerwca br.

zapraszamy

Dzieci odchodzące w tym roku z przedszkola,

ich Rodzeństwo i Rodziców

na uroczyste zakończenie edukacji w naszym przedszkolu.

W tym dniu o godz. 11.00 w kaplicy parafialnej

sprawowana będzie Msza Święta

w intencji dziękczynnej

za łaski otrzymane w ciągu pobytu dzieci w naszym przedszkolu

oraz o Boże błogosławieństwo w nauce szkolnej.

Po Mszy św. na przedszkolnym placu zabaw

odbędzie się rozdanie dyplomów i upominków.

Serdecznie zapraszamy


 

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka