RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinaProgram

700 – 815

schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne lub grupowe, obserwacje, rozmowy

815 – 830

modlitwa poranna, ćwiczenia poranne, wspólny śpiew, przygotowanie do śniadania

830 – 900

śniadanie, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć

900 – 1030

zajęcia zorganizowane z całą grupą, zabawy ruchowe między zajęciami

1030 – 1125

zabawy spontaniczne w sali lub na powietrzu, spacery, wycieczki

1125 – 1200

zabawy zorganizowane, Anioł Pański, przygotowanie do obiadu

1200 – 1230

obiad, toaleta poobiednia

1230 – 1420

zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne indywidualne i w małych grupach, na powietrzu, praca wyrównawcza

1420 – 1500

przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

1500 – 1700

zabawy twórcze, konstrukcyjne, praca

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka