Szczęść Boże!

Witam Was w kolejnym dniu. Dziś przygotujemy się do przeżywania Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.

Bóg kocha nas ogromnie ofiarnie, bo aż do śmierci na krzyżu, czyli do oddania za nas życia w ludzkiej naturze. Im bardziej ktoś kocha, tym więcej potrafi dla nas wycierpieć po to, byśmy tylko byli pewni, że jesteśmy na zawsze kochani. Jezus nie chciał cierpieć, bo jest rado ścią. Cierpi enie bardziej Go bolało niż nas boli nasze cierpienie, bo On jest nieskończenie wrażliwszy od nas. Mimo to Jezus przyjął biczowanie, koronowanie cierniem, uznanie Go za złoczyńcę, dźwiganie krzyża i śmierć na Golgocie, bo wiedział, że im większą cenę zapłaci za miłość do nas, tym bardziej będziemy czuli się kochani i cenni w Jego oczach. Syn Boży pozwolił się ukrzyżować po to, by już nikt z ludzi nie krzyżował i nie krzywdził ani swoich bliźnich, ani samego siebie. To właśnie dlatego Jezus zostawił nam w testamencie najważniejsze polecenie: kochajcie się wzajemnie tak jak Ja was pierwszy pokochałem!

Wielki Piątek to dzień żalu i żałoby, dzień przepraszania Boga za to, że czasem odpowiadamy złem i grzechem na Jego miłość. To dzień, w którym będziemy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej i wsłuchiwać się w nasze serca. Postarajmy się towarzyszyć Jezusowi poprzez modlitwę, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, wzajemne zrozumienie i miłość.

Poniżej zamieszczam tekst stacji Drogi Krzyżowej, której uczyliśmy się w przedszkolu. Powtórzcie sobie słowa, zachęćcie także do tego rodziców, bo w piątek odprawimy wspólnie śpiewaną Drogę Krzyżową.

Stacja I – Pan Jezus na śmierć skazany

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Piłat wystraszył się tłumu

Stchórzył i umył ręce

Chociaż nie widział w Nim winy

Skazał Jezusa na mękę

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Serce w koronie cierniowej

Smutek i przerażenie

W oczach mrok drogi krzyżowej

Krzyż na ramionach – cierpienie

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofi arną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja III – Pan Jezus upada pod krzyżem

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Mdleje, upada na ziemię

Twardą i zakurzoną

Ranią Go ostre kamienie

Twarz ma od bólu skrzywioną

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja IV – Pan Jezus spotyka Swoją Matkę

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Matka podąża wciąż za Nim

Szlocha, nie wytrzymuje

Z tłumu wybiega – są sami

Dziecko przytula, całuje

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Krzykiem zmuszają Szymona

Biorą Cyrenejczyka

By on na swoich ramionach

Drzewo krzyżowe z Nim dźwigał

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja VI – Weronika ociera chustą twarz Pana Jezusa

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Czule ociera twarz Pana

Patrzcie, to Weronika

Dobra, odważna, oddana

Miłość jej serce przenika

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja VII – Pan Jezus upada po raz drugi

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

W stronę Golgoty podąża

Góry ukrzyżowania

W końcu upada zemdlony

Wstaje na nogach się słania

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja VIII – Pan Jezus pociesza i napomina płaczące niewiasty

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Patrzą na Niego z litością

Płaczą i lamentują

On je pociesza z miłością

One za grzechy żałują

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja IX – Pan Jezus upada po raz trzeci

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Groźni żołnierze Go biją

Szydzą i popychają

Sił mu tak wiele ubyło

Upadł, lecz bić nie przestają

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Szaty z Jezusa zdzierają

Szydzą, upokarzają

Ludzie złośliwie żartują

Boga słowami katują

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja XI – Żołnierze przybijają Pana Jezusa do drzewa krzyża

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Kaci Go ranią, krzyżują

Płoną od nienawiści

Gwoździe wbijają, pomstują

Jezus ich z grzechów oczyści

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Pan nasz na krzyżu umiera

W mękach i w samotności

Niebo ciemnieje, drży ziemia

On nas wybawia z ciemności

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Ktoś się upomniał o ciało

Józef z Arymatei

Martwe na krzyżu wisiało

Zdjął je, gdy inni truchleli

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.

 

Stacja XIV – Pan Jezus złożony w grobie

Nr 2 na CD

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Że przez Krzyż i Mękę swoją odkupiłeś świat.

Nr 3 na CD lub Nr 4 na CD

Zgodnie z żydowskim sposobem

W płótna Go owijają

Skała ta będzie mu grobem

Straże przy wejściu trzymają

Jezu ubogi w duchu, na krzyżu wywyższony,

Za miłość Twą ofiarną – bądź błogosławiony!

 

Nauczcie się słów piosenki i zaśpiewajcie: 

On tak bardzo musi nas kochać

 

MAŁE KRZYŻE

1. On tak bardzo musi nas kochać

Wziął na ramiona swoje

Ciężki od grzechów krzyż

Ciężki od grzechów krzyż

 

2. Wybrał drogę wielkiej miłości

Stał się ubogim sługą

Wzorem świętości jest

Wzorem świętości jest

 

Refren:

Idźmy za Jego krzyżem

Niosąc swe małe krzyże

Pójdźmy dziś śladem Pana

Trwajmy przy jego ranach

 

3. Przez okrutną mękę na krzyżu

Miłość zwycięży w nas

Tego nas uczy Pan

Tego nas uczy Pan 

 

Jezus oddał za nas życie - obraz 

Pokolorujcie obrazek Krzyż - kolorowanka

 

 

Wielka Sobota jest dniem ciszy. Zbawiciel został złożony do grobu, w sercach pozostawiając ból i tęsknotę. Tego dnia adorujemy Pana Jezusa w grobie. Adoracja Jezusa przy grobie 

Pokolorujcie obrazek

 kolorowanka - przy grobie 

W tym dniu może nam towarzyszyć pieśń pełna nadziei,

bo oczekujemy na Zmartwychwstanie Pana.

 Cisza niepokalana - audio

 

Zwyczajowo święcimy różwnież pokarmy na wielkanocny stół,

jednak w tym roku pokarmy pobłogosławimy w domu,

w gronie rodzinnym w wielkanocny poranek.

 Koszyk wielkanocny - kolorowanka 

Do usłyszenia jutro, z Panem Bogiem, s. Marta

 

 

 

Logowanie

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka