Święty Jan Paweł II

Dzisiejsza katecheza poświęcona jest św. Janowi Pawłowi II. Jak wszyscy doskonale wiemy 18 maja przypada setna rocznica urodzin Papieża Polaka. Zachęcam Państwa do rozmowy z dzieckiem i przedstawienia mu proponowanych materiałów.

Filmik z serii Aureola:

https://www.youtube.com/watch?v=0fLt_yjpu8o

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

Piosenka i coś jeszcze:

https://www.youtube.com/watch?v=kpa5ZxPlhy0

Prośba skierowana do świętego Jana Pawła II :

https://www.youtube.com/watch?v=-VzHCrOyHN0

Propozycja kolorowanki:

https://www.tolle.pl/zajrzyj-do-ksiazki/s/jpII-page1.jpg

Logowanie

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka