MARYJA KRÓLOWA POLSKI – 3 maj 2020

Zapraszam do przygotowania wspólnie z dziećmi kapliczki na miesiąc maj w naszym domu – obraz lub figurka z Maryją, świeca, kwiat – lub flakon z kwiatami z ogrodu lub polnymi, może być serce narysowane lub wycięte, symbol naszej miłości do Maryi – Mamy Pana Jezusa – poznawać będziemy, dlaczego jest Królową.

Proszę opowiedzieć dzieciom, kto i kiedy ogłosił Maryję Królową Polski.

W XVII wieku toczyła się wielka wojna ze Szwedami, którzy napadli na Królestwo Polskie. Naszym wojskom udało się wygrać dzięki wstawiennictwu Maryi. Król Jan Kazimierz po zwycięstwie i cudownej obronie Jasnej Góry, ogłosił Maryję Królową Polski. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zwany też obrazem Czarnej Madonny stał się bliski sercu każdego Polaka.
W 1962 roku papież Jan XXIII uroczyście ogłosił, że Maryja Królowa Polski jest główną patronką i opiekunką polskiego narodu. Natomiast 3 maja 1966 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński oddał w macierzyńską opiekę Maryi rozpoczynające się drugie tysiąclecie Polski. Każdego roku dzień 3 maja jest więc Świętem Maryi Królowej Polski.
Królowanie Maryi oznacza udzielanie opieki tym, dla których stałą się Matką oraz troskę o to, by ludzie doszli do nieba. Maryja troszczy się także o nas i kocha nas, pragnie naszego dobra.

Kiedy podróżujemy po Polsce, spotykamy przydrożne kapliczki, figurki, obrazy Matki Bożej. W ten sposób Polacy wyrażają cześć Maryi – naszej Królowej i Matce. W naszych domach i kościołach również są figurki i obrazy Matki Bożej.

Pokazujemy obraz Matki Bożej Częstochowskiej – jeśli jest w domu, albo link https://jasnagora.pl/.

Ten Obraz znajduje się na Jasnej Górze. Każdego roku do Częstochowy, do Matki Bożej idą ludzie z różnych stron, aby się modlić, dziękować, prosić i przepraszać Matkę Bożą Królową Polski.

Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Zachęcam , by w dniu 3 maja włączyć się we wspólne śpiewanie Apelu- łącząc się przez media- o godz. 21.00

W miesiącu maju módlmy się przez orędownictwo Maryi modlitwą Litanii Loretańskiej- poniżej link do wersji śpiewanej

https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA

s. Dorota

Logowanie

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka