Drogie dzieci

Zapewne spotkaliście się nie raz z pojęciem "emocja" czy "emocje".

Być może słyszeliście, jak dorośli mówią:

"on sobie nie radzi z emocjami", "ona jest taka emocjonalna".

A czy zastanawialiście się nad tym, co to jest emocja?

Emocje towarzyszą nam przez całe życie,

ich źródłem jest wszystko to, co nas otacza, czyli nasza rzeczywistość.

My - uczestnicząc w tej rzeczywistości -

martwimy się, cieszymy, smucimy i gniewamy.

W ten sposób przeżywamy stosunek do samego siebie i świata.

Tak więc emocje po prostu są

i człowiek może z nimi zrobić to, co zechce.

Wszyscy ludzie powinni się nauczyć

nazywać swoje emocje i poznać sposoby ich wyrażania tak,

aby nie czynić krzywdy sobie i innym ludziom.

Emocje przeżywają również niektóre zwierzęta,

ale tylko człowiek umie nad nimi panować i przewidzieć ich skutki.

Chciałabym, aby ten słowniczek dopomógł

i wskazał drogę do wyrażania samego siebie.

Pamiętaj – tak naprawdę nie ma złych emocji,

są tylko niewłaściwe sposoby ich uzewnętrzniania.

Każdy człowiek boryka się z różnego rodzaju emocjami

i tylko od niego zależy, jak sobie z nimi poradzi.

Jesteśmy pewni, że z czasem nauczysz się panować

nad swoimi „rozbrykanymi” emocjami :)

 dobroć - opowiadanie

 co to jest dobroć?

Logowanie

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka