• I HAVE A PET

Hello,

Do you have pets? Czy macie jakieś zwierzątka domowe?

I have a dog, fish and 2 mice. How about you?

Let's listen first. Posłuchajcie jakie mogą być PETS, czyli zwierzaki domowe:

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

Ćwiczymy zadawanie pytania DO YOU HAVE PETS? razem z piosenką:

https://www.youtube.com/watch?v=U2eGhS7vVa0

Karta pracy:

https://static.abcteach.com/content_preview/p/preschoolset_pets_belong_p.jpg

Które ze zwierząt nie należy do PETS, czyli zwierzaków domowych? Wykreślcie te, które nie pasuje.

Take care,

Anna Moszczyńska

Logowanie

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka