Dzień 2. Wypoczynek w lesie i nad wodą

             Wszyscy tęsknimy , by wypocząć w lesie czy nad wodą. Myślę, że niedługo będzie to możliwe. Ale czy zawsze jest przyjemnie wypoczywać?

Ludzie nie zawsze zachowują się dobrze w miejscach wypoczynku. Pozostawiają góry śmieci, zanieczyszczają ściekami wody. Dziś zastanowimy się – co zrobić, żeby nam było przyjemnie wypoczywać?

  • Na początek proponuję ćwiczenia oddechowe: „Rybki w wodzie”.

Potrzebne będą Słoik z wodą, słomki, małe kawałki papieru w kształcie rybek. Dzieci za pomocą słomek umieszczają papierowe rybki w wodzie (słoiku z wodą). Mogą przenieść tam kilka rybek.

     2. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wody. Dla dziecka: słomka, miseczka z wodą. Dziecko siada przy stoliku- otrzymuje miseczkę z wodą i słomkę. Zachęćmy dzieci niech spróbują zrobić fale na wodzie (dmuchają delikatnie na powierzchnię wody) lub puszczają bąbelki (zanurzają słomki i dmuchają w nie)

A teraz posłuchajcie piosenki:

Dymią kominy wielkich fabryk, płynie brudna woda do rzek.

Chcemy oddychać powietrzem czystym, czystą wodę mieć.

Ref.: Czysta woda zdrowia doda – to każde dziecko wie.

Czysta woda zdrowia doda – tobie, tobie i mnie.

2. Smog już pokrywa niebo całe szarym dymem i szarą mgłą.

W rzekach jest coraz mniej rybek. Kto to widział, kto?

Ref.: Czysta woda...

  • Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. − Co robią kominy wielkich fabryk? − Jak myślicie – dlaczego do rzek płynie brudna woda? − Co to jest smog? − Dlaczego w rzece jest coraz mniej rybek? − Dlaczego tak ważne jest, żeby woda wokół nas była czysta?

Posłuchajcie : https://www.youtube.com/watch?v=jm8RPfJ4D4s

− Czy melodia tej piosenki zachęca do maszerowania czy do spania?

  • Nauczcie się tej piosenki. Podczas śpiewania refrenu i słów: to każde dziecko wie – rozkładacie ręce, podczas słów: tobie, tobie i mnie – wskazujecie palcem przed siebie, a także na siebie.
  • Zabawa sensoryczna- Drzewa iglaste, drzewa liściaste ( jeśli się uda zgromadzić potrzebny materiał). Liście, igły drzew, przepaska. Prezentujemy dzieciom liście i igły z drzew. Mówimy, że drzewo liściaste ma liście, a drzewo iglaste – igły. Dziecko ma założoną przepaskę na oczy. Za pomocą dotyku odgaduje, czy ma w ręce fragment drzewa iglastego czy liściastego. Opisuje również swoje wrażenia dotykowe (używając np. słów: kłuje, jest gładki, jest niemiłe w dotyku, bo... itp.)
  • Zabawa dydaktyczna Zwierzęta leśne. Karteczki z obrazkami zwierząt leśnych (dzika, lisa, wilka itp.) i innych (żyrafy, słonia, kota itp.), dwa sznurki, kartki… Dzieci w jednym zbiorze umieszczają obrazki zwierząt żyjących na co dzień w lesie, a w drugim – pozostałe obrazki zwierząt. Po wykonaniu zadania nazywają zwierzęta z obrazków znajdujących się w obu zbiorach. Kilka zwierząt jest w wyprawce na stronie E- jeśli ktoś ma możliwość wydruku to można skorzystać. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
  • Karta pracy, cz. 2, nr 34 i 35

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf

Dzieci: − słuchają wiersza A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody”, − z karty pracy, odpowiadają na pytania dotyczące wiersza, − wskazują właściwe oraz niewłaściwe zachowania w lesie.

  • Zastanówcie się teraz- Dlaczego zwierzęta potrzebują wody? Co zrobić, żeby zwierzęta, np. w lesie, miały dostęp do czystej wody (to znaczy, co zrobić, żeby woda w różnych miejscach była czysta).
  • Praca plastyczna Mój wymarzony las. A teraz bierzemy kartkę, kredki lub flamastry i rysujemy piękny las- bez śmieci, ze zwierzętami.

Omawiane zajęcia są dla dzieci dobrą okazją do poznania różnych środowisk wodnych takich jak: staw, jezioro, rzeka, morze - ich podobieństw (woda) i różnic (zajmowana powierzchnia)

Dobrą ilustracją do tematu są filmiki z serii- Wędrówki Skrzata Borówki. Zachęcam do oglądania, nie muszą być obejrzane wszystkie w jednym dniu.

https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

                                                             Na dziś to tyle – Do jutra s. Dorota

Logowanie

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka