KONKURS

WIELKANOCNE OZDOBY

ROZSTRZYGNIĘTY!

Wszystkie nadesłane prace były wspaniałe.

Za wszystkie serdecznie dziękujemy.

Jury w składzie:
p. Katarzyna Janeczko i p. Maria Sierakowska

(nauczycielki wychowania przedszkolnego)

nie miały łatwego zadania,

jednak postanowiły przyznać następujące miejsca:

GRUPA: WESOŁE ANIOŁKI

Miejsce I – Joanna H.

Miejsce II – Emilia G. oraz Karol B.

Miejsce III – Alicja Ja. oraz Alicja Ję.

Wyróżnienia:

Amelia T.

Tadeusz R.

GRUPA: BOŻE SŁONECZKA

Miejsce I – Hanna D. oraz Justyna S.

Miejsce II – Joanna P. oraz Michał F.

Miejsce III – Julian M.

Wyróżnienia:

Zofia G.

Adrianna J.

Adam K.

Natalia B.

Ewelina J.

Jan Cz.

Franciszek R.

Antoni H.

Franciszek P.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom (drogą e – mailową)

oraz nagrodę, która będzie czekała w przedszkolu

i zostanie wręczona przy najbliższej możliwości spotkania w placówce.

Zdjęcia tych pięknych prac można podziwiać w Galerii. 

 

Logowanie

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka