Zajęcia dodatkowe

kids read
GRUPAJĘZYK ANGIELSKIRYTMIKA

GIMNASTYKA

TANIEC

BOŻE
SŁONECZKA

Wtorek

1300 - 1340

Wtorek

I gr. 940 - 1010

II gr. 1010 - 1040

Pon.

I gr. 1230 - 1255

II gr. 1255 - 1320

Pon.

I gr. 1030 - 1100

II gr.1100 - 1130

Piątek

1300 - 1340

Czwartek

I gr. 940 - 1010

II gr. 1010 - 1040

PROMYCZKI
JEZUSOWE

Wtorek

1340 - 1410

Wtorek

I gr. 1040 - 1105

II gr. 1105 - 1130

Pon.

I gr. 1320 - 1340

II gr. 1340 - 1400

Pon.

I gr. 930 - 1000

II gr. 1000 - 1030

Piątek

1340 - 1410

Czwartek

I gr. 1040 - 1105

II gr. 1105 - 1130

WESOŁE
ANIOŁKI

Wtorek

1230 - 1200

Wtorek

925 - 940

Pon.

1400 - 1420

Pon.

Od listopada 2017

1130 - 1200

Piątek

1230 - 1200

Czwartek

925 - 940

LOGOPEDA - p. Joanna Wróbel
- poniedziałek     godz. 12.30 - 16.00
- piątek                godz. 11.30 - 14.30

Zajęcia z j. angielskiego prowadzi p. Anna Moszczyńska

PSYCHOLOG – p. Ewelina Dębska – piątek   godz. 13.00 – 17.00

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka