Zajęcia dodatkowe

kids read

                                                           

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU 2019/20120

ZAJĘCIA

       GRUPA

BOŻE SŁONECZKA

WESOŁE ANIOŁKI

 

JĘZYK

 ANGIELSKI

środa

13.30 – 14.05

środa

14.05 - 14.25

czwartek

11.00 – 11.35

czwartek

11.35 – 11.55

 

 

ZAJĘCIA UMUZYKAL-NIAJĄCE

wtorek

 

I  – 9.45 – 10.15

II – 10.15 – 10.45

wtorek

 

9.25 – 9.45

czwartek

 

I – 9.45 – 10.15

II – 10.15 – 10.45

czwartek

9.25 – 9.45

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE  Z ELEM. GIER ZESPOŁOWYCH

środa

 

I –  8.50 – 9.20

dziewczynki

II –  9.20 – 9.50

chłopcy

środa

 

I – 9.50 – 10.05

II – 10.05 – 10.20

TANIEC

poniedziałek

 

I – 10.30 – 11.00

II – 11.00 – 11.30

poniedziałek

 

11.30 – 11.50

ROBOTYKA

2 wtorek m-ca

11.30 – 12.30

 

 

3 wtorek m-ca

11.30 – 12.30

 

LOGOPEDA

 

wtorek

13.00 – 16.00

 

PSYCHOLOG

środa

 

9.00 – 13.00

(ostatni czwartek miesiąca - 16.00 – 17.00 – spotkania z rodzicami, po umówieniu się przez telefon)

 

 

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka