Zajęcia dodatkowe

kids read

 

 ZAJĘCIA / GRUPA 

 BOŻE SŁONECZKA 

 PROMYCZKI JEZUSOWE 

JĘZYK

ANGIELSKI

 Środa

 12.30 - 13.00 - 5 latki 

 13.00 - 13.30 - 6 latki 

 Środa

  11.30 - 12.00 

 Czwartek 

 11.00 - 11.30 - 5 latki 

 11.30 - 12.00 - 6 latki 

 Czwartek 

  10.30 - 11.00 

ZAJĘCIA

UMUZYKAL-
NIAJĄCE

 Wtorek 

10.15 - 10.45 - I gr

 10.45 - 11.15 - II gr 

 Wtorek 

 11.15 - 11.40 

 Czwartek 

9.50 - 10.20 - I gr

 10.20 - 10.50 - II gr 

 Czwartek 

 9.25 - 9.50 

ZAJĘCIA
GIMNASTYCZNE
Z ELEM. GIER
ZESPOŁOWYCH

 Wtorek 

8.30 - 9.00 - I gr

 9.00 - 9.30 - II gr 

 Wtorek 

 9.30 - 10.00 

TANIEC

 Poniedziałek 

12.30 - 13.00 - I gr

 13.00 - 13.30 - II gr 

 Poniedziałek 

  13.30 - 14.00 

LOGOPEDA

 Poniedziałek 

 9.00 - 12.00 

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka