Uroczystości

TytułDataOsoba odpowiedzialna
Msza święta w intencji przedszkola
i poświęcenie przyborów szkolnych

10 września, niedziela
g. 12.00

Wszystkie grupy

Dzień Papieski – „Idźmy naprzód  z nadzieją”

8 października

niedziela g. 12.00

Nauczycielki grupy
Boże Słoneczka 

·     Święto Niepodległości akademia

Uroczystość Urodzin i Imienin Bł. Edmunda Bojanowskiego – Patrona Przedszkola
– Msza święta, przedstawienie

12 listopada

niedziela g. 12.00

Nauczycielki grupy
Boże Słoneczka

Rodzice, Dyrektor
Spotkanie ze św.Mikołajem

4 grudnia, poniedziałek
 Aniołki- g. 14.00
Promyczki- g. 15.00
Słoneczka- g. 16.00

Jaś Pociecha

Nauczycielki
Dyrektor

Jasełka i Wieczerza wigilijna

21 grudnia, czwartek
g. 15.30

N- lki poszczególnych grup

Bal karnawałowy dla rodziców

13 stycznia, sobota
g. 2000

Rodzice
Dzień Babci i Dziadka - Jasełka i życzenia

14 stycznia, niedziela
g. 12.00

N- lki grupy Jezusowe Promyczki
Bal karnawałowy dla dzieci

6 luty, wtorek
g. 13.00- 14.30

Duo Impresso
 Jezus żyje - "Święconka" - przedstawienie, życzenia

27 marca, wtorek
g. 15.30

N- lki grupy Boże Słoneczka

Dzień Mamy i Taty - Msza św., akademia

Festyn Rodzinny

27 maja, niedziela
g. 12.00

g. 14.00

N-lki poszcz. grup

Duo Impresso

Dzień Dziecka - wycieczki, zabawy Koniec maja,
początek czerwca

N-lki poszcz. grup
Dyrektor

Pożegnanie przedszkola - przedstawienie

20 czerwca, środa
g. 15.30

N-lki poszcz. grup
Msza św. dziękczynna

24 czerwca, niedziela
g. 12.00

N- lki grupy Boże Słoneczka
Dyrektor

Zielone Przedszkole

czerwiec

Nauczyciele grupy
Boże Słoneczka
dyrektor

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka