Dzień jak co dzień

Zabawa i zajęcia wypełniają codzienność przedszkolaków. Ale nie jest to zwykła codzienność, bo w niej nawiązują się relacje, kształtują się postawy, budują się przekonania i wiedza o świecie oraz umiejętności umożliwiające dobry start w szkole. Sami popatrzcie: klockowe konstrukcje układu słonecznego, wycinanki, ćwiczenia grafomotoryczne na różnym poziomie, zagadki i ćwiczenia na macie do kodowania, prace plastyczno-techniczne, budowle z klocków Jenga, no i obserwacje zwiastunów wiosny… To tylko wycinek naszego przedszkolnego życia.