Listopadowe Święto

Co roku w listopadzie obchodzimy naszą Patronalną uroczystość połączoną z rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku miała ona szczególny wydźwięk, bo dar wolności celebrowaliśmy w obliczu toczącej się obok wojny. Coraz mocniej czujemy, że pokój to ogromny dar, o który trzeba zabiegać codziennie, poczynając od naszych relacji rodzinnych, sąsiedzkich i społecznych, by niezgoda i przemoc nas nie dotykały. O to modliliśmy się podczas wspólnej Eucharystii przez pośrednictwo bł. Edmunda Bojanowskiego, który „osobiście” zagościł pośród nas, częstując nas dobrym słowem i pierniczkami. W jedności z walczącą Ukrainą, dzieci wykonały taniec: „Podaj rękę Ukrainie”.