Boże Słoneczka

BOŻE SŁONECZKA to grupa licząca 19 dzieci 5 i 6 letnich w tym 10 chłopców i 9 dziewczynek. Wychowawczyniami grupy są s. Anna i p. Monika Ziąbka. Dzień w naszej grupie to czas zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz zabawy. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są radosne i ciekawe otaczającego je świata. Rozwijają własne zainteresowania oraz doskonalą umiejętności w kontaktach społecznych. „Boże Słoneczka” lubią spędzać czas na podwórku przedszkolnym gdzie mogą zaspokoić naturalną potrzebę ruchu. Sześciolatki aktywnie przygotowują się do podjęcia nauki w szkole podstawowej.