Szkoła do hymnu

DRODZY RODZICE!

W odpowiedzi na list MEN skierowany do wszystkich placówek oświatowych w Polsce i zagranicą,

włączymy się w akcję „Szkoła do hymnu”
i we wtorek 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”.

Będziemy razem w tym dniu, tworząc wspólnotę narodową!

Świętujmy wspólnie Święto Niepodległości!