Radosnego Alleluja!

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci i wszyscy Sympatycy naszego przedszkola.

Rozpoczynając święte Triduum, życzymy, by nasza droga z Chrystusem prowadziła nas do zwycięstwa, jakie On odniósł nad grzechem i cierpieniem. Niech rozwija się w naszych sercach wiara, że Boża miłość większa jest od cierpienia, grzechu, choroby, że zwycięża wszelkie zło i nas uzdalnia do codziennych zwycięstw nad tym co słabe i trudne. 

Radosnego i owocnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego!!!