Pomagamy

Dom Dziecka w Chotomowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, potrzebuje wsparcia finansowego w realizacji projektu modernizacji budynku i przystosowania go do wymagań ustawowych. Zachęcamy do wsparcia zrzutki, bo cel jest szczytny. W tym domu dzieci, które od wczesnych lat swojego życia nie zaznały ciepła i bezpieczeństwa rodzinnego, tutaj odnajdują smak domu i miłość, która je wspiera i przemienia. Link do zrzutki:

zrzutka dla DDz w Chotomowie